Logowanie do STREFY KLIENTA
E-mail:
Hasło: zapomniałeś hasła ?

x

Portale STREFA KLIENTA Kontakt Firma Zarząd Oferta Domeny Blog Klienci Partnerzy System rezerwacji

Ochrona danych osobowych RODO, polityka prywatności, cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Firma PolskiePortale.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 Maja 39, 71-627 w Szczecinie (dalej: PolskiePortale.pl) przetwarza informacje ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu, oraz podanych przez użytkowników tworząc bazy danych o charakterze danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także dyrektywą RODO, podajemy informację związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: PolskiePortale.pl Sp. z o.o. ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin NIP: 9552025793, REGON:812410821, KRS: 0000079761, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 51.000 zł (wpłacony w całości). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub email: biuro@polskieportale.pl .

 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Administratora, którym jest Paweł Majewski, na dedykowany adres email: ido@polskieportale.pl .

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie danych dobrowolnie podanych przez użytkowników lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegają na oferowaniu produktów i usług, które przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego klientów, realizacji wypoczynku wczasowiczów np. podczas urlopu, a także pomagają w realizacji obowiązku założenia urzędowej deklaracji maturalnej lub ósmoklasisty.

 4. Dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji zadań PolskiePortale.pl, w szczególności przez okres wymagany innymi przepisami prawa.

 6. Dane osobowe wczasowiczów w obszarze działalności turystycznej związane z zapytaniami rezerwacyjnymi są przetwarzane przez 1 rok od daty ich pozyskania, po tym czasie podlegają anonimizacji. 

 7. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu deklaracji i planowania egzaminów maturalnych oraz ósmoklasisty  w przypadku danych zatwierdzonych przez szkołę do celów planowania są przetwarzane przez 10 miesięcy (do zakończenia sesji egzaminacyjnej). Dane niezatwierdzone przez szkołę są przetwarzane przez okres 30 dni od daty ich pozyskania. Po okresie przetwarzania dane te są bezpowrotnie usuwane.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora poprawiania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail: ido@polskieportale.pl lub kontakt pisemny na adres siedziby PolskiePortale.pl.

 10. Administrator nie dokonuje profilowania na podstawie pozyskanych danych osobowych.

 11. Dane przechowywane są w data center na terenie Polski.

 12. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających (subprocesor) na podstawie zawartych umów, na własne potrzeby, w ramach realizacji przetwarzania danych. Wykaz procesorów: Dhosting.pl; INGKsiegowosconline.pl;
  Aktualny wykaz subprocesorów zamieszczony jest pod adresem: https://polskieportale.pl/rodo 

 13. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia, dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 14. Pozyskane dane osobowe służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zadań PolskiePortale.pl :
  • realizacja zawartej z Klientem umowy sprzedaży/usługi,
  • kontakt celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie,
  • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych,
  • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji,
  • oferowanie usług i towarów mających przyczynić się do wzrostu sprzedaży Klienta,
  • realizacja obowiązku złożenia deklaracji maturalnej oraz zgłoszenia do egzaminu maturalnego,
  • realizacja kontaktu wczasowicza z właścicielem obiektu noclegowego w zakresie zapytań rezerwacyjnych,
  • informowanie wczasowiczów o ciekawych ofertach związanych z turystyką.

 15. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane do wykorzystania podmiotom trzecim, z wyłączeniem procesorów administratora w zakresie związanym z realizacją zadań przez administratora.

 16. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników lub z ogólnodostępnych, publicznych źródeł danych.

 17. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

 18. Na naszych stronach korzystamy z wtyczek takich firm jak Google, Facebook w celach statystycznych.
  Działania dotyczące analityki statystycznej stosujemy, aby zapewnić, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana.

 19. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do danych niezbędnych do prawidłowego realizowania świadczonych usług. W zależności od usługi mogą to być min. imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu. 

 20. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

PolskiePortale.pl z siedzibą w Szczecinie ("PolskiePortale.pl" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin, KRS 0000079761) informuje, że używa na swoich stronach www technologii cookies (małych plików tekstowych przechowywanych w pamięci przeglądarki zwierających anonimowe dane min. o aktywności użytkownika na naszych stronach).

PolskiePortale.pl oraz nasi partnerzy (Google) wykorzystujemy technologie cookies w celach związanych z logowaniem użytkowników do stref wymagających uwierzytelnienia, do zbierania informacji statystycznych związanych z poziomem oglądalności podstron, do zbierania danych o wydajności stron www, marketingowych, statystycznych i personalizowania reklam Google.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ustawiając ograniczenia co do umieszczania plików cookies. PolskiePortale.pl zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcje stron www.

Wszelkie zgormadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osób fizycznych umożliwiające ich identyfikację są udostępniane wyłącznie za ich zgodą. Dane mogą być udostępnione na podstawie żądania upoważnionego organu państwowego.

Informacje techniczne (min. typ przeglądarki, adres IP, czas) są notowane w logach systemowych serwera, dane te są wykorzystywane jedynie w celach administrowania serwerami i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

 
©
2013-2024 PolskiePortale.pl
Projekt: 2013 Vicoli
PolskiePortale.pl wykorzystuje technologie cookies w celach marketingowych, statystycznych i personalizowania reklam Google. Możesz zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce. RODO OK